Kolekce: Biofeedback

Biofeedback je proces získávání většího povědomí o některých fyziologických funkcích. A to především pomocí zařízení a programů poskytujících informace o činnosti stejných systémů s cílem umět s nimi libovolně manipulovat. Srdeční činnost, vodivost kůže, relaxace organismu uživatele a mnoho dalšího lze měřit a zobrazovat. Některé z měřicích přístrojů jsou vybaveny s malým displejem pro zobrazení dat, jiné vyžadují připojení telefonu nebo PC. Ty naše jsou použitelné s různými programy zobrazující grafy a mnoho dalších funkcí.