Kolekce: Psychowalkmany

Psychowalkmany jsou zařízení, která využívají audiovizuální podněty k ovlivnění mozkových vln, které mění stav mysli uživatele. Psychowalkmany obvykle nabízejí několik kategorií programů, které se liší délkou vyzařovaných vln. Vlnová délka určuje, do jakého stavu mysli bude uživatel posunut. Každá kategorie obsahuje více programů, takže si uživatel může vybrat ten, který má pro něj nejlepší výsledky. Kategorie programů nabízených v softwaru Psychowalkmanů obvykle zahrnují programy pro zmírnění stresu a relaxaci, programy podporující spánek nebo programy, které zvyšují koncentraci a pomáhají s učením.