Záruka

Omezená záruka

Záruční povinnosti společnosti Happy Electronics na její produkty jsou omezeny na podmínky uvedené níže:

Co je kryto

Naše dvouletá omezená záruka se vztahuje na vady materiálu a zpracování našich produktů. Platí zde stejná podmínka jako pro uplatnění 30denní záruky vrácení peněz - zboží nám musí být vráceno, v tomto případě k prozkoumání vad. V případě, že zjistíme, že zařízení je vadné, budou vráceny peníze. Zákazník však musí zaplatit poštovné a celní poplatky.

Co není kryto

Tato omezená záruka se nevztahuje na žádné poškození, zhoršení nebo nefunkčnost vyplývající z jakýchkoli změn, úprav, nesprávného nebo nepřiměřeného použití nebo údržby, nesprávného použití, zneužití, nehody, zanedbání, vystavení nadměrné vlhkosti, ohně, nesprávného balení a přepravy (takové nároky musí být předloženy dopravci), blesk, přepětí nebo jiné přírodní činy. Tato omezená záruka se nevztahuje na žádné poškození, zhoršení nebo nefunkčnost vyplývající z instalace nebo odebrání tohoto produktu z jakékoli instalace, jakékoli neoprávněné manipulace s tímto produktem, jakékoli opravy, o které se pokusil někdo, kdo neoprávněně provedl takové opravy společností Happy Electronics, nebo jakoukoli jinou příčinu. která se přímo netýká vady materiálu a/nebo zpracování tohoto produktu. Tato omezená záruka se nevztahuje na kartony, kryty zařízení, kabely nebo příslušenství používané ve spojení s našimi produkty.

Bez omezení jakýchkoli dalších zde uvedených vyloučení společnost Happy Electronics nezaručuje, že produkt, na který se vztahuje tento dokument, včetně, bez omezení, technologie a/nebo integrovaných obvodů obsažených v produktu, nebude zastaralý nebo že takové položky jsou nebo zůstanou kompatibilní s jakýmkoli jiným produktem nebo technologií, se kterou lze produkty používat.