Podmínky používání

Všeobecné obchodní podmínky

Obecně

Společnost Happy Electronics, sídlící na adrese Spořilovská 214, 50341 Hradec Králové, Česká republika, vlastní a provozuje tyto webové stránky. Tento dokument upravuje váš vztah s https://www.happy-electronics.eu („webová stránka“). Přístup a používání této webové stránky a produktů a služeb dostupných prostřednictvím této webové stránky (souhrnně „služby“) podléhají následujícím podmínkám a upozorněním (dále jen „smluvní podmínky“). Používáním Služeb vyjadřujete souhlas se všemi Podmínkami služby, které můžeme čas od času aktualizovat. Tuto stránku byste měli pravidelně kontrolovat, abyste si všimli všech změn, které jsme případně provedli ve smluvních podmínkách.

Přístup na tyto webové stránky je povolen dočasně a vyhrazujeme si právo zrušit nebo upravit Služby bez upozornění. Neneseme odpovědnost, pokud bude tato webová stránka z jakéhokoli důvodu nedostupná kdykoli nebo po jakoukoli dobu. Čas od času můžeme omezit přístup k některým částem nebo celé této webové stránce.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky (dále jen „propojené stránky“), které nejsou provozovány https://www.happy-electronics.eu. Společnost Happy Electronics nemá žádnou kontrolu nad odkazovanými stránkami a nepřijímá za ně žádnou odpovědnost ani za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která může vzniknout v důsledku jejich používání. Vaše používání propojených stránek bude podléhat podmínkám používání a služeb obsaženým na každé takové stránce.

Odesláním objednávky na eshopu www.happy-electronics.eu souhlasíte se všemi obchodními podmínkami popsanými v tomto článku a také s doplňujícími informacemi uvedenými v sekci Informace .

Zásady ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů, které stanoví, jak budeme používat vaše údaje, naleznete na adrese https://www.happy-electronics.eu/shop/en/content/11-privacy-policy . Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním zde popsaným a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté údaje jsou přesné.

Zákazy

Tyto webové stránky nesmíte zneužít. Nebudete: spáchat nebo podporovat trestný čin; přenášet nebo distribuovat virus, trojský kůň, červ, logickou bombu nebo jakýkoli jiný materiál, který je škodlivý, technologicky škodlivý, porušuje důvěrnost nebo je jakýmkoli způsobem urážlivý nebo obscénní; nabourat se do jakéhokoli aspektu Služby; poškozená data; obtěžovat ostatní uživatele; porušovat vlastnická práva jakékoli jiné osoby; zasílat jakékoli nevyžádané reklamní nebo propagační materiály, běžně označované jako „spam“; nebo se pokusit ovlivnit výkon nebo funkčnost jakýchkoli počítačových zařízení nebo přístupných prostřednictvím této webové stránky. Porušení tohoto ustanovení by představovalo trestný čin a společnost Happy Electronics každé takové porušení nahlásí příslušným orgánům činným v trestním řízení a sdělí jim vaši totožnost.

Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené distribuovaným útokem typu denial-of-service, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný chráněný materiál v důsledku vašeho používání této webové stránky nebo k vašemu stahování jakéhokoli materiálu na něm zveřejněného nebo na jakékoli webové stránce s ním propojené.

Duševní vlastnictví, software a obsah

Práva duševního vlastnictví na veškerý software a obsah (včetně fotografických obrázků), který je vám zpřístupněn na této webové stránce nebo jejím prostřednictvím, zůstávají vlastnictvím [URL URL vašeho online obchodu] nebo jejích poskytovatelů licencí a jsou chráněna zákony o autorských právech a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva si vyhrazuje společnost Happy Electronics a její poskytovatelé licencí. Dodaný obsah můžete ukládat, tisknout a zobrazovat výhradně pro své osobní použití. Nejste oprávněni publikovat, manipulovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat v jakémkoli formátu jakýkoli obsah nebo kopie obsahu, který vám byl dodán nebo který se objevuje na těchto webových stránkách, ani nesmíte žádný takový obsah používat v souvislosti s jakoukoli obchodní nebo komerční podnik.

Podmínky prodeje

Zadáním objednávky nabízíte nákup produktu za následujících podmínek a ustanovení. Všechny objednávky podléhají dostupnosti a potvrzení ceny objednávky.

Doba expedice se může lišit podle dostupnosti a může dojít ke zpoždění způsobenému poštovním zpožděním nebo vyšší mocí, za které neneseme odpovědnost. Zákazník má na výběr ze dvou způsobů dopravy. Více informací naleznete v sekci Doručování .

Abyste mohli uzavřít smlouvu s https://www.happy-electronics.eu, musíte být starší 18 let a vlastnit platný účet u banky přijatelné pro nás nebo účet PayPal. Přijímají se pouze platby přes PayPal a bankovním převodem. Happy Electronics si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli vaši žádost. Pokud bude vaše objednávka přijata, budeme vás informovat e-mailem a potvrdíme totožnost strany, se kterou jste uzavřeli smlouvu. Obvykle to bude společnost Happy Electronics nebo v některých případech může jít o třetí stranu. Pokud je smlouva uzavřena s třetí stranou, https://www.happy-electronics.eu nejedná ani jako zástupce ani jako příkazce a smlouva je uzavřena mezi vámi a touto třetí stranou a bude podléhat podmínkám prodeje, které oni dodat vám. Při zadávání objednávky se zavazujete, že všechny údaje, které nám poskytnete, jsou pravdivé a přesné, že jste oprávněným uživatelem bankovního účtu nebo účtu PayPal použitého k zadání objednávky a že máte dostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů na zboží. Náklady na zahraniční produkty a služby mohou kolísat. Všechny inzerované ceny podléhají těmto změnám.

(a) Naše smlouva

Když zadáte objednávku, obdržíte potvrzovací e-mail potvrzující přijetí vaší objednávky: tento e-mail bude pouze potvrzením a nepředstavuje přijetí vaší objednávky. Smlouva mezi námi nevznikne, dokud Vám e-mailem nepošleme potvrzení o odeslání Vámi objednaného zboží. Do uzavřené smlouvy bude zahrnuto pouze zboží uvedené v potvrzovacím e-mailu zaslaném v době expedice.

(b) Cena a dostupnost

I když se snažíme zajistit, aby všechny podrobnosti, popisy a ceny, které se objevují na této webové stránce, byly přesné, může dojít k chybám. Pokud zjistíme chybu v ceně jakéhokoli zboží, které jste si objednali, budeme vás o tom co nejdříve informovat a dáme vám možnost objednávku znovu potvrdit za správnou cenu nebo ji zrušit. Pokud se nám nepodaří vás kontaktovat, budeme objednávku považovat za zrušenou. Pokud zrušíte a již jste za zboží zaplatili, obdržíte plnou náhradu.

Náklady na doručení budou účtovány navíc; takové dodatečné poplatky jsou v příslušných případech jasně zobrazeny a zahrnuty do „celku“.

(c) Platba

Po obdržení vaší objednávky strháváme peníze z vašeho účtu PayPal. Peníze obdržené při odepsání z vaší karty budou považovány za zálohu proti hodnotě zboží, které si přejete zakoupit. Jakmile bude zboží odesláno a obdržíte potvrzovací e-mail, budou peníze zaplacené jako záloha použity jako protihodnota za hodnotu zboží, které jste zakoupili, jak je uvedeno v potvrzovacím e-mailu.

(d) Zrušení

Pro zrušení objednávky je nutná žádost zaslaná e-mailem. Objednávku lze zrušit pouze před jejím odesláním. Pokud byla zrušená objednávka již zaplacena, peníze budou vráceny.

(e) Vrácení zboží a refundace

Více informací o vrácení zakoupeného zboží naleznete v našich Zásadách vrácení a vrácení peněz .

(f) Záruka

Informace o naší záruce naleznete v části Záruka .

(g) Záruka

Prodejci spotřebního zboží jsou povinni zaručit soulad zboží se smlouvou, a to po dobu dvou let od dodání zboží.

Zřeknutí se odpovědnosti

Materiál zobrazený na této webové stránce je poskytován bez jakýchkoli záruk, podmínek nebo záruk, pokud jde o jejich přesnost. Pokud není výslovně uvedeno jinak, v plném rozsahu povoleném zákonem Happy Electronics a její dodavatelé, poskytovatelé obsahu a inzerenti tímto výslovně vylučují všechny podmínky, záruky a další podmínky, které by jinak mohly vyplývat ze zákona, obecného práva nebo práva ekvity a budou nenese odpovědnost za žádné škody, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli přímých, nepřímých, zvláštních, následných, represivních nebo náhodných škod nebo škod za ztrátu použití, zisků, dat nebo jiných nehmotných statků, poškození dobrého jména nebo pověsti nebo nákladů o obstarávání náhradního zboží a služeb, vyplývajících nebo souvisejících s používáním, nemožností použití, výkonem nebo selháním této webové stránky nebo odkazovaných stránek a jakýchkoli materiálů na nich zveřejněných, bez ohledu na to, zda byly takové škody předvídatelné nebo vznikly ve smlouvě, delikt , spravedlnost, restituce, zákonem, obecným právem nebo jinak. Tím není dotčena odpovědnost společnosti Happy Electronics za smrt nebo zranění způsobené její nedbalostí, podvodným uvedením v omyl, uvedením v omyl ohledně zásadní záležitosti nebo jakoukoli jinou odpovědností, kterou nelze podle platných zákonů vyloučit nebo omezit.

Odkaz na tuto webovou stránku

Můžete odkazovat na naši domovskou stránku, pokud tak učiníte způsobem, který je spravedlivý a zákonný a nepoškodí naši pověst ani toho nezneužije, ale nesmíte vytvořit odkaz tak, aby naznačoval jakoukoli formu sdružení, schválení nebo schválení z naší strany tam, kde žádné neexistuje. Nesmíte vytvořit odkaz z žádné webové stránky, kterou nevlastníte. Tato webová stránka nesmí být zarámována na žádné jiné stránce, ani nesmíte vytvořit odkaz na jinou část této webové stránky než na domovskou stránku. Vyhrazujeme si právo zrušit povolení k propojení bez upozornění.

Zřeknutí se odpovědnosti týkající se vlastnictví ochranných známek, obrázků osobností a autorských práv třetích stran

Není-li výslovně uvedeno jinak, všechny osoby (včetně jejich jmen a obrázků), ochranné známky a obsah, služby a/nebo místa uváděná na těchto webových stránkách třetích stran nejsou žádným způsobem spojeny, propojeny ani spojeny s https://www.happy- electronics.eu a neměli byste se spoléhat na existenci takového spojení nebo přidružení. Veškeré ochranné známky/názvy uvedené na této webové stránce jsou majetkem příslušných vlastníků ochranných známek. Pokud se odkazuje na obchodní značku nebo název značky, používá se pouze k popisu nebo identifikaci produktů a služeb a v žádném případě netvrdí, že takové produkty nebo služby jsou podporovány nebo spojeny se společností Happy Electronics.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit společnost Happy Electronics, její ředitele, úředníky, zaměstnance, konzultanty, agenty a přidružené společnosti před jakýmikoli a všemi nároky třetích stran, odpovědností, škodami a/nebo náklady (včetně, ale bez omezení na právní poplatky) vyplývající z vašeho používání této webové stránky nebo z vašeho porušení podmínek služby.

Variace

Společnost Happy Electronics má právo podle svého absolutního uvážení kdykoli a bez upozornění upravit, odstranit nebo změnit Služby a/nebo kteroukoli stránku tohoto webu.

Invalidita

Pokud je jakákoli část podmínek služby nevymahatelná (včetně jakéhokoli ustanovení, ve kterém vylučujeme naši odpovědnost vůči vám), vymahatelnost jakékoli jiné části podmínek služby nebude ovlivněna všechna ostatní ustanovení, která zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Je-li to možné, pokud lze kterýkoli článek/článek nebo část článku/článku oddělit, aby byla zbývající část platná, musí být článek vykládán odpovídajícím způsobem. Případně souhlasíte s tím, že doložka bude opravena a vykládána takovým způsobem, který se co nejvíce podobá původnímu významu doložky/podklauzule, jak je povoleno zákonem.

Stížnosti

Provozujeme postup vyřizování stížností, který se budeme snažit řešit spory, jakmile poprvé nastanou. Pokud máte nějaké stížnosti nebo připomínky, dejte nám prosím vědět.

Vzdání se práva

Pokud tyto podmínky porušíte a my nepodnikneme žádné kroky, budeme i nadále oprávněni využít naše práva a prostředky nápravy v jakékoli jiné situaci, kdy tyto podmínky porušíte.

Celý souhlas

Výše uvedené podmínky služby představují úplnou dohodu stran a nahrazují veškeré předchozí a současné dohody mezi vámi a společností Happy Electronics. Jakékoli zřeknutí se jakéhokoli ustanovení podmínek služby bude účinné pouze v případě, že bude písemné a podepsané ředitelem Happy Electronics.

Happy Electronics sro
Bydliště, prodejna:
Spořilovská 214 Hradec Králové 50341
Česká republika
EVROPA
ICO: 27513807 DIČ: CZ27513807
e-mail: kolman@happy-electronics.eu
tel: +420 603 413 556